GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Tổ 8 - Ấp Bàu Sầm - Xã Bàu Trâm - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai

Email:  mgiaovanhkhuyen@gmail.com

Điện thoại: 0251.3646046

 

Trường Mẫu giáo Vành Khuyên được thành lập theo quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 31/08/2009 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh, và được đổi tên trường Mầm non Vành Khuyên từ ngày 03/04/2017 theo quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 với 8 phòng học, 1 phòng làm việc, 1 bếp ăn tập thể. Trường có 3 điểm trường: Cơ sở chính tại tổ 8 Ấp Bàu Sầm, 1 phân hiệu tạiTổ 6 Ấp Bàu Sầm và 1 phân hiệu tại tổ 6 Ấp Bàu Trâm; năm 2014 Xây dựng trường Mầm non Vành Khuyên giai đoạn 1 gồm có 3 phòng trong đó 1 phòng học, 2 phòng chức năng. Năm 2015 được sự tài trợ của mạnh thường quân Sư bà Đặng Thị Bích Xây dựng trường Mầm non Vành Khuyên giai đoạn 2 gồm 1 văn phòng, 3 phòng học, 1 bếp ăn tập thể tại cơ sở chính tổ 8 Ấp Bàu Sầm – xã Bàu Trâm.